Etkili İletişim ve İmaj Yönetimi Eğitimi

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız.Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil Beden Dili’dir. Bu eğitim programı,

Başkaları üzerinde olumlu bir etki oluşturarak amacımıza ulaşmak
Karşımızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurmak,
Kendi beden hareketlerimizi denetleyerek, sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak,
Başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamak ve iş hayatında bu gücü tam anlamıyla kullanmayı amaçlamaktadır.