Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Küreselleşmeyle artan rekabet ortamı, firma içi yapılanma ve istihdam konularında çok daha seçici olmayı zorunlu kılıyor. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticiler, yeni pazar ve gelişim alanlarına yönelirken artan yoğun mesai süreleri başta ‘Üst Düzey Yönetici Asistanları’ olmak üzere, tüm personelin yepyeni niteliklerle donanmış olması zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelere paralel olarak üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı’ pozisyonu için alanında tam profesyonel, gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor.

Dolayısıyla Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile iletişim becerilerinden, ekip çalışması yönetimine, problem çözme yöntemlerinden, etkinlik organizasyonuna kadar birçok farklı alanda bilgilerle hem teori hem uygulama kullanarak katılımcılarımızın nitelikli Yönetici Asistanlarına dönüşmesini sağlıyoruz.

Detaylı bilgi ve içerik için akademimizle iletişime geçiniz.