Marka Danışmanlığı

Marka yaratmak ve var olan markayı hedeflenen başarıya taşımak birçok detayı göz önünde bulundurmayı, farklı bakış açıları geliştirmeyi, kısa ve uzun vadeli planlar ile ilerlemeyi gerektiren bir süreçtir. Her birey bir marka yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak sağlam temellere ve bilgiye oturtulmamış marka yaratma süreci uzun vadede başarısızlıklara neden olmaktadır. Marka danışmanlığı çalışmasında, markanın ortaya çıkma ve devam etme nedenleri tanımlanır ve bir marka vizyonu geliştirilir. Amaç ve hedef belirlendikten sonra stratejik yönetim çalışmasına geçilir.

  • Marka yaratma ve süreç yönetimi
  • Markanın tüketici zihninde konumlandırılması
  • Fiziksel özelliklerin yanı sıra duygusal öğelere yer verilmesi
  • Yayılma stratejilerinin belirlenmesi
  • İletişim kanallarının tespiti ve doğru tercihi
  • İletişim yöntemlerinde farklılaşma