İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları danışmanlığı çalışmasında; kurumların mevcut ve potansiyel personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapılır. Bu süreçte, kurum bünyesinde iş tanımları, işin getirdiği nitelikler ve gerekli ihtiyaç analizleri tespiti yapılır. Aynı zamanda İleride de oluşabilecek pozisyonların alt yapıları hazırlanır ve mevcut personelin değerlendirmesine katkıda bulunulur.
Aday seçme süreci ve eğitim ile danışmanlık tamamlanır